Lundex AB

Lundex AB har administration och lager i Lomma, ca 10 km norr om Malmö. Där vi har ett lagerområde på ca 7000m2.
Lundex i Lomma AB, leder tillsammans med Gallagher Ltd, New Zealand, den tekniska utvecklingen av elstängsel i Sverige. Du finner troligen marknadens bredaste sortiment av lantbruksstängsel hos oss. Vår katalog och våra instruktioner ger god vägledning.

Vi arbetar över hela landet i samarbete med – av oss – auktoriserade återförsäljare. samt traditionella återförsäljare De auktoriserade återförsäljrna har stor erfarenhet av däck, elstängsel och har specialutrustning för stängselmontering.

Några områden finns lediga för blivande auktoriserade återförsäljare och utgör lämplig verksamhet för driftig lantbrukare/företagare.
Tag gärna kontakt med Lundex, Bengt Lundin, Lomma för diskussion. 040-41 88 80.

Vi sänder information om nyheter, erbjudanden och annat av intresse om branschen via e-mail. Vill du komma med på vår utsändningslista gör din anmälan här.
Instruktionsmanualer och anvisningar finns att tillgå på vår hemsida. Läsvärd information så gör gärna egna utskrifter.
Lundex AB innehar copyright avseende bild och text på våra internetsidor. Vi reserverar oss för de ändringar som utan föregående meddelande sker på de tekniska specifikationerna, och som successivt bytes på sidorna.